NGẮN DÀI NGẮN. Bộ 40 effe 3

Bộ số này tui không biết tên là bộ gì, tui tạm đặt là “Bộ 40 – 3 Effe”

Bộ này chỉ quan tâm 2 băng ngắn.

+ Điểm đứng: Mỗi nút cách nhau 5, từ phải sang trái, bắt đầu nút đầu tiên góc vuông là 20, góc bên cùng bên trái là 40.

+ Điểm đánh: đánh số từ phải sang trái, mỗi nút cách nhau 10, thứ tự từ 0 -> 40 như hình.

+ Điểm trúng: cũng từ phải sang trái, từ 0 -> 40

Công thức:

ĐIỂM ĐÁNH = ĐIỂM ĐỨNG – ĐIỂM TRÚNG

  • Ưu điểm:

+ Tính nhanh, không cầu kỳ

+ Có thể đánh cúp băng hoặc đánh xổ băng đều được, nhưng tùy hình.

  • Khuyết điểm:

+ Nếu đứng băng dài thì đánh bộ này không được

Anh em cho chút ý kiến trong phần bình luận bên dưới nhé.

Thank you !

#systems3cushionbilliards #ngandaingan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *