Ép phê và Chạm trái trong bida carom

Chạm trái:

Quy ước chia bi cadre là 8 phần (không quá nhỏ cũng không quá lớn, dễ nhớ và phổ biến nhất)

bộ số bola bida 3 băng

Chạm 1: đánh 1 phần 8 trái cadre, gần tương đương 64/8 = 8 mm

Chạm 2: đánh 2 phần 8 trái cadre (1/4), tương đương 16 mm

Chạm 3: đánh 3 phần 8 trái cadre, tương đương 24 mm

Chạm 4: đánh 4 phần 8 trái cadre (1/2), tương đương 32 mm

Chạm 5: đánh 5 phần 8 trái cadre, tương đương 40 mm

Chạm 6: đánh 6 phần 8 trái cadre (3/4), tương đương 48 mm

Chạm 7: đánh 7 phần 8 trái cadre, tương đương 56 mm

Nếu chạm 1/16 trái Cadre (0.5), tương đương chạm 4 mm

Mấy vụ chạm này thường được nói nhiều nhất trong bộ số Bola (Korea), trong Bola có thêm bộ chia bi cadre làm 12 phần trái, lúc đó phải tính lại và chạm trái lại cho đúng, chạm 12 phần trái tính toán rất nhức đầu và khó nhớ, thường thì cả võ lâm rất ít người biết.

Ép phê bida 3 băng

Thí dụ: trong bộ số Bola 3 băng con, sau khi tính toán (Chạm trái + ép phê) = 7. Ta có các cách chơi khác nhau như sau:

+ Chạm 1, 6 ép phê. Vì 1+6 = 7

+ Chạm 2, 5 ép phê. Vì 2+5 = 7

+ Chạm 3, 4 ép phê. Vì 3+4 = 7

+ Chạm 4, 3 ép phê. Vì 4+3 = 7

+ Chạm 5, 2 effe. Vì 5+2 = 7

+ Chạm 6, 1 effe. Vì 6+1 = 7

Tùy hình mà có cách chơi sao cho bén nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *