Bộ số 50 chơi ép phê 3 giờ – điểm trúng băng ngắn thứ 4, 5, 6 chỗ nào ?

Trước giờ mình chơi bộ số 50 toàn là đánh ép phê 3 giờ, ít khi nào chơi ép phê khác, trường hợp ngoại lệ thì chơi ép phê 4 giờ.

Giờ chia sẽ với các bạn cách mình chơi bộ 50 đánh 4 ép phê (ép phê 3 giờ) về băng ngắn thứ 4, 5, 6 cho các bạn chưa biết nhe.

Trước tiên các bạn phải thống nhất với mình điểm quan điểm (mình tự đặt ra theo kinh nghiệm):

Điểm đứng băng ngắn: TÍNH MÉP BĂNG

Điểm đứng băng dài: TÍNH XUYÊN BĂNG

Điểm trúng băng thứ 3, 4, 5, 6…đều tính là MÉP BĂNG

Bida

Bida

Bida

Chơi 4 ép phê điểm trúng sẽ là mép băng, tính từ nút trắng vuông ra mép băng dài.

Đứng băng dài tính điểm đứng là xuyên băng, đứng ngắn điểm đứng tính mép băng.

Bida

Số vàng trên băng ngắn thứ 4 là điểm trúng

Bida

Lưu ý chơi ép phê 3 giờ nhe các bạn, tính mép băng, không tính xuyên băng.

Bida

Điểm trúng băng thứ 5

Bida

Điểm trúng băng thứ 6

Bida

 

Nhắc lại:

Công thức bộ số 50 cho các bạn lần đầu vào xem nè:

Điểm đánh = Điểm đứng – Điểm trúng

ĐỎ = TRẮNG – VÀNG

ĐỎ = là điểm đánh.

TRẮNG = là điểm đứng.

VÀNG = là điểm trúng.

Tính sai số bộ số 50

Nếu đứng băng ngắn

Góc 70 thì điểm đánh cộng thêm 5 tới 7.

Góc 80 thì điểm đánh cộng thêm 7 tới 10 tùy bàn.

Góc 90 thì điểm đánh cộng thêm 10 hoặc 15 tùy bàn.

Nếu đứng băng dài thì trừ đi điểm đánh

+ Đứng 45 -> điểm đánh trừ 1

+ Đứng 40 -> điểm đánh trừ 2

+ Đứng 35 -> điểm đánh trừ 3

+ Đứng 30 -> điểm đánh trừ 4

+ Đứng 25 -> điểm đánh trừ 5

+ Đứng 20 -> điểm đánh trừ 6

+ Đứng 15 -> điểm đánh trừ 7

Thí dụ:

Nếu 20 là về dậu, mà đứng 35, thì lúc này đánh ngay (35 – 20 = 15) 15 thì bi chủ sẽ không về dậu mặc dù vẫn về 20. Như vậy muốn về dậu thì đánh (15 – 3 = 12) ngay 12, tức là 35 – 12 = 23 nghĩa là 23 về dậu nếu đứng 35.

Các bạn hiểu ý tôi chứ ???

Lưu ý thêm:

Đây là bộ 50 chơi 4 ép phê, điểm trúng tính mép thành băng. Nếu tính theo bộ số 50 thông thường chơi 3 ép phê thì khác nhau nhe các bạn, đừng lầm tưởng.

2 thoughts on “Bộ số 50 chơi ép phê 3 giờ – điểm trúng băng ngắn thứ 4, 5, 6 chỗ nào ?

 1. Avatar of Lương
  Lương says:

  hi anh, lúc múa thì để 4 aphe, nhưng khi chạm trái thì nó sẽ tăng áp phê, nên mình để 3 aphe thôi đúng không anh?

  • Avatar of jac
   jac says:

   Vẫn chơi 4 ép phê, mình thấy thực tế vẫn đúng bình thường, bạn lấy bi sếp hình dợt thử sẽ rút ra được kinh nghiệm riêng, chúc bạn chơi hay nhe. Cám ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *