Chơi Bida 3 Băng phải biết thêm bộ nút số 24

Bộ nút số 24 (System 24)

Điểm đứng (Start): số màu đen (Black) trên băng dài – “chỉ đứng băng dài” được đánh số điểm đứng từ 0 đến 24.

Điểm đánh (Aim): số màu đỏ (Red) trên băng dài, được đánh số từ âm 12 đến dương 8 như hình bên dưới.

Điểm trúng (Arrival): số màu xanh (Irish) trên băng dài, được đánh số từ 12 đến 24.

Công thức:

ĐIỂM ĐÁNH = ĐIỂM ĐỨNG ĐIỂM TRÚNG

Aim = Start Arrival

Effect: sử dụng 2 effe (E2)

bida
Hình minh họa, góc gãy thực tế đôi khi sẽ khác đôi chút, tùy bàn tùy hình

bida Bida 3 băng

Bộ này áp dụng tốt khi không thể hoặc khó đánh bộ 50 hoặc đánh 6 băng….
Tùy hình giữa bi chủ và bi cadre mà sẽ có những góc gãy khác nhau, cũng hình bi như trên nếu ta thay đổi bi chủ về phía bên phải ngang với bi cadre thì độ gãy bị giãm lại, bi chủ sẽ có xu hướng gãy chúi hơn.

Góc gãy bi mục tiêu xa băng, các vị huynh đệ nên ra tay dứt khoát hơn, 1 kiếm chém ngọt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *