Trái bida A băng 3 băng đẳng cấp

Xem lại pha A băng đẳng cấp có 1 không 2, pha bi này đánh trật còn đẹp hơn cả trúng.

Tua đi tua lại mà vẫn thấy hài hài. Pha bida a băng này chắc cũng khiến anh Trần Quyết Chiến cười té ngữa.

Hình bi này áp dụng bộ số 50

Điểm đứng: khoảng 35

Điểm trúng: khoảng 25

Điểm đánh: 35 – 25 = 10

Đánh 4 effe (effe 3 giờ) nên điểm đánh = 10 + 5 = 15

(5 là do tăng lên 1 effe)

Lí thuyết là vậy, nhưng trên thực tế thì xem đi xem lại vẫn cảm thấy mắc cười.

Đúng là trái bi chủ quá hớ hênh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *